Izaberite stranicu

Sanacija vlage uz pomoć naših mašina

Vlaga u zidu – sanacija: Sušenje vlage iz zidova je jedini postupak kojim se ostvaruje potpuna i trajna sanacija vlage u zidovima. Jedino je sušenje vlage iz zidova pravi odgovor na pitanja kako ukloniti vlagu sa zidova, kako izvršiti saniranje vlage u zidu ili kako se rešiti vlage u stanu, kući, garaži …

Sanacija vlažnog zida nije skup postupaka i on nam garantuju da će uklanjanje ili izvlačenje vlage iz zidova uspeti. Za sam objekat najveća posledica vlage u zidovima je slabljenje građevinskog materijala od kojeg su zidovi napravljeni

Sanacija vlažnog zida ili sušenje vlage u stanu ili kući moguće je samo nakon obavljenog temeljnog čišćenja i dezinfekcije. Kada imamo potpuno čistu prostoriju, tek tada možemo krenuti u sušenje vlage profesionalnom opremom za sušenje (mašina za izvlačenje vlage) ili sprovesti sušenje prirodnim provetravanjem. Mašinsko sušenje vlage može da potraje, zavisno od količine i dubine vlage u tretiranom prostoru.

Vlaga u zidu sanacija: Pre nego što se primeni aparat za vlagu, može se primeniti prirodni postupak za sušenje vlage uz istovremeno saniranje uzroka vlage u zidu. Međutim, za potpuno sušenje vlage iz zidova putem prirodnog isušivanja potrebno je više meseci pa i cela godina. Rezultati prirodnog sušenja mnogo zavise od vremenskih prilika.

Veštačko sušenje zidova uz pomoć mašina za izvlačenje vlage ima za cilj da se znatno ubrza izvlačenje vlage iz zida. U prostorijama sa temperaturom od 20º C i sa relativnom vlažnočću vazduha od 70%, može se oduzeti do 12 g/ m³ vlage iz sušenog prostora.